# مردان_1390_آذربایجان

میگویند من جز 10نفر مردخبرساز سال 1390 هستم !!

   میگویند من جز 10نفر مردخبرساز سال 1390 هستم !! نوشته :دکتررحمت سخنی ازارومیه مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) Dr.RAHMAT SOKHANI امروز تاریخ بیست ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 74 بازدید